EURO LAB

Svojim kupcima obezbeđujemo permanentnu kupovinu najsavremenije laboratorijske opreme: aparate, instrumente, sav potreban prateći potrošni materijal, reagense, laboratorijski nameštaj. .


Opšta laboratorijska oprema, termički laboratorijski aparati, analitički aparati i sistemi...Kataloga medicinske opreme GIMA: merni instrumenti, elektro-medicina, oprema za monitoring...


 


Laboratorijsko staklo, liquid handling, filtracija, laboratorijska plastika, hemikalije...Veterinarska oprema za farme, ultrazvučna dijagnostika, oprema za veštačko osemenjavanje...Laboratorijski stolovi, sudopere, ormani, digestori, sigurnosni ormani, ventilacija...
 


Instalacija, puštanje u rad i obuka, servis aparata, garancija, tehnička podrška...

AKCIJSKA PONUDA

BRAND, Dispensette® i Transferpette ®

Svoju reputaciju BRAND je izgradio na kvalitetu i vrednostima prvoklasne opreme za rukovanje
tečnostima, kao što su Dispensette® i Transferpette ®

Decembar 31. 2010.

Info

Radno vreme za predstojeće praznike...
November 16. 2010.

Sajamski nastup

Kalendar sajamskih nastupa i promocija...