Servis i održavanje

Važna karika da Vaš uređaj traje dugo i radi pouzdano je dobra servisna služba.


Instalacija, puštanje u rad i obuka

•Vaša oprema je odmah spremna za rad

•Konfigurisana je tako da odgovara Vašim potrebama

•Edukacija i trening radnog personala

•Prateća dokumentacija

 

Servis aparata u garantnom i vangarantnom roku

•Defektaža opreme na vašem radnom mestu ili u našem centru za popravku

•Brzi odgovor naše servisne službe

•Korišćenje originalnih rezervnih delova i fabričkog softvera

 

Održavanje - servisni ugovori

•Produžavate eksploatacioni vek opreme

•Osiguravate optimalne performanse

•Lako se budžet troškova održava sa uslugom ugovora


Tehnička podrška

•Pomoć naših stručnjaka ukoliko naiđete na bilo kakve poteškoće u radu sa opremom